The current position:Home >Contact us

Contact us

Tel: +86-772-3156051
Fax: +86-772-3156988
E-mail: lzzygic@163.com
Website: http://www.dokowo.com/
No.28, Shewan Road, Liuzhou City, Guangxi, China